top of page
polski
English
polski
KOD KRAJU
English
COUNTRY CODE
w specyfikacjach danych INSPIRE, kod określony w Interinstitutional style guide zgodnie z tabelą obejmującą 28 państw członkowskich UE.

bottom of page