top of page
polski
English
polski
KONDOMINIUM
English
CONDOMINIUM
w specyfikacjach danych INSPIRE, obszar administrowany przez więcej niż jedno państwo.

bottom of page