top of page
polski
English
polski
KONWERSJA
English
CONVERSION
w specyfikacjach OGC – proces transformacji danych uzyskanych z istniejących zapisów lub map analogowych do postaci cyfrowej dostosowanej do wymagań określonej bazy danych.
Konwersja jest głównym problemem wprowadzania danych do bazy i w przedsięwzięciach z zakresu GIS może być najbardziej pracochłonną ich częścią.

bottom of page