top of page
polski
English
polski
KOPIA TRWAŁA
English
HARD COPY
kopia wyświetlanego obrazu uzyskana w urządzeniu wyjściowym na materiale trwałym, np. na papierze.

bottom of page