top of page
polski
English
polski
KRZYWA
English
CURVE
w specyfikacjach OGC i normach grupy ISO 19100 – 1-wymiarowy geometryczny element prosty reprezentujący ciągły obraz linii.

Spójność krzywych połączonych w jedną krzywą jest zagwarantowana przez określenie "ciągły obraz linii", ponieważ jedno z twierdzeń topologii mówi, że ciągły obraz spójnego zbioru jest również spójny. Z tego względu krzywa może być w pełni zrealizowana jako 1-parametrowy zbiór punktów.

Granicą krzywej jest zbiór punktów znajdujących się na jej końcach. Pierwszy punkt krzywej jest punktem początkowym, a ostatni punktem końcowym. Jeżeli krzywa jest geometrycznym elementem cyklicznym, jej oba końce się pokrywają i w takim przypadku krzywa (jeżeli jest topologicznie zamknięta) jest traktowana jako nie mająca granicy – zbiór reprezentujący granicę jest pusty jak w przypadku punktu.

bottom of page