top of page
polski
English
polski
KRZYWA REGRESJI
English
REGRESSION CURVE
dla zmiennej losowej dwuwymiarowej, funkcja wyrażająca warunkową wartość oczekiwaną jednej zmiennej w zależności od wartości, które przyjmuje druga zmienna.

bottom of page