top of page
polski
English
polski
KRZYWA SKŁADANA
English
COMPOSITE CURVE
krzywa złożona (patrz: krzywa złożona).

bottom of page