top of page
polski
English
polski
LINIA CENTRALNA
English
CENTRELINE
linia reprezentująca drogę, linię kolejową lub inny liniowy obiekt topograficzny.

bottom of page