top of page
polski
English
polski
LISTA KODOWA
English
CODE LIST
w INSPIRE, oznacza otwarte wyliczenie, które może być rozszerzane.

bottom of page