top of page
polski
English
polski
MAPA BITOWA
English
BITMAP
mapa pikselowa (patrz: mapa pikselowa) dotycząca atrybutu przybierającego wartości 0 lub 1.

Przykład mapy bitowej
bottom of page