top of page
polski
English
polski
MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA
English
GENERAL GEOGRAPHICAL MAP
mapa określonego obszaru powierzchni Ziemi z uwzględnieniem obiektów naturalnych i antropogenicznych przedstawionych z dokładnością i szczegółowością odpowiadającą skali mapy

bottom of page