top of page
polski
English
polski
MAPA PIKSELOWA
English
PIXEL MAP
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego pikselom (patrz: piksel) tworzącym obraz.

Przykład mapy pikselowej
bottom of page