top of page
polski
English
polski
MAPA PRZEGLĄDOWA
English
GENERAL MAP
mapa małoskalowa, tj. na ogół mapa w skali mniejszej niż 1:300 000, otrzymywana przez zmniejszenie i odpowiednią generalizację map topograficznych.

bottom of page