top of page
polski
English
polski
MAPA RASTROWA
English
RASTER MAP
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego komórkom (patrz: komórka) tworzącym raster (patrz: raster).

bottom of page