top of page
polski
English
polski
MAPA SKOROWIDZOWA
English
INDEX MAP
mapa przedstawiająca granice lub zasięgi obiektów oraz ich identyfikatory, może w szczególności pokazywać pokrycie pewnego obszaru mapami określonego rodzaju.

bottom of page