top of page
polski
English
polski
MEGABAJT (MB)
English
MEGABYTE
2 do potęgi 20 bajtów, czyli 1 048 576 bajtów, w uproszczeniu przyjmuje się, że megabajt to milion bajtów.

bottom of page