top of page
polski
English
polski
MIEJSCE
English
LOCATION
w sensie geograficznym, identyfikowalne miejsce geograficzne.

bottom of page