top of page
polski
English
polski
MODEL
English
MODEL
według normy ISO 19109, abstrakcja pewnych aspektów przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).

bottom of page