top of page
polski
English
polski
MODEL ENCJI-RELACJI
English
ENTITY-RELATIONSHIP MODEL
model pojęciowy, zazwyczaj w postaci diagramu E-R (patrz: diagram E-R), który przedstawia należące do przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań) encje oraz rozpatrywane relacje między nimi.

Przez encję rozumie się pewną klasę encji (patrz: klasa encji), którą charakteryzuje się na diagramie jej atrybutami.

Relację przedstawia się:
a) opisując jej rodzaj z zaznaczeniem kierunku - relacja A względem B i odwrotnie B względem A,
b) określając liczebność uczestniczących egzemplarzy w sposób ogólny -jeden do jeden, jeden do wiele, wiele do wiele lub szczegółowy - przez podanie liczebności minimalnej i maksymalnej, a także
c) zaznaczając rodzaj uczestnictwa - wymagane lub opcjonalne.

Autorem tej popularnej metody modelowania, stosowanej w różnych odmianach, jest P. Chen, który opublikował ją w roku 1976.

Przykład relacji w diagramie E-R oraz jej dwukierunkowe odczytanie przy zastosowanych oznaczeniach:
a) liczebności jeden do wiele (pojedyncza linia przy encji LAS i potrójna przy encji DRZEWO) oraz
b) opcjonalności (kółko przy encji LAS)
bottom of page