top of page
polski
English
polski
MODEL OBIEKTOWY
English
OBJECT-ORIENTED MODEL
w sensie programowania obiektowego, model, w którym stosuje się obiekty programowania (patrz: obiekt programowania).

bottom of page