top of page
polski
English
polski
MODEL TOPOLOGICZNY SIECIOWY
English
TOPOLOGICAL NETWORK MODEL
model danych przestrzennych uwzględniający zależności topologiczne sieci zawartej w płaszczyźnie i utworzonej przez węzły oraz ich połączenia, które są nieprzecinającymi się liniami łamanymi (patrz: łamana).

Sieć, w której każde połączenie jest skierowane, tj. przebiega od węzła początkowego do końcowego tego połączenia, stanowi graf skierowany (patrz: graf skierowany).

Węzły ze skierowanymi połączeniami tworzą sieć
bottom of page