top of page
polski
English
polski
MONITOR CIEKŁOKRYSTALICZNY
English
LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
energooszczędne urządzenie obrazujące przeznaczone do komputerów zasilanych przez akumulatory.

Wykorzystuje się w nim zjawisko zmiany orientacji podłużnych cząstek krystalicznych pod wpływem przepływającego przez nie prądu.

bottom of page