top of page
polski
English
polski
MONITOR Z BIERNĄ MATRYCĄ
English
PASSIVE MATRIX DISPLAY DEVICE
monitor ciekłokrystaliczny (patrz: monitor ciekłokrystaliczny), w którym do sterowania wiersza lub kolumny pikseli (patrz: piksel) stosuje się tylko jeden tranzystor.

bottom of page