top of page
polski
English
polski
NACHYLENIE
English
ATTITUDE,
według norm ISO 19100, orientacja ciała, opisana za pomocą kątów między osiami układu współrzędnych tego ciała a osiami zewnętrznego układu współrzędnych.

W usługach pozycjonowania nachylenie oznacza zazwyczaj orientację platformy użytkownika takiej jak samolot, łódź lub samochód.

bottom of page