top of page
polski
English
polski
NADAWCA
English
SENDER
w języku UML – obiekt przekazujący egzemplarz (patrz: egzemplarz) (wystąpienie) komunikatu (patrz: komunikat) do obiektu będącego odbiorcą (patrz: odbiorca) tego komunikatu.

bottom of page