top of page
polski
English
polski
NAWIGACJA
English
NAVIGATION
określanie bieżącego położenia oraz drogi do celu dla statków, samolotów pojazdów i innych przemieszczających się obiektów.

Spośród wielu rodzajów technik nawigacyjnych obecnie podstawowe znaczenie ma nawigacja satelitarna (GNSS).

bottom of page