top of page
polski
English
polski
NIEZAWODNOŚĆ
English
RELIABILITY
właściwość systemu polegająca na jego zdolności do wykonywania przypisanych mu funkcji w określonych warunkach i czasie; charakteryzuje się:
a) średnim czasem międzyawaryjnym oraz
b) średnim czasem naprawy.

bottom of page