top of page
polski
English
polski
NIWELATOR CYFROWY
English
DIGITAL LEVEL
niwelator, który łącznie z łatami kodowymi służy do zautomatyzowanego pomiaru różnic wysokości oraz rejestracji wyników tego pomiaru.

bottom of page