top of page
polski
English
polski
NUMERYCZNY MODEL SYTUACJI TERENU
English
DIGITAL PLANIMETRIC MODEL
numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni ziemskiej oraz powiązanych z nią obiektów, która jest ograniczona do przedstawienia planimetrycznego, bez uwzględniania wysokości jako trzeciej współrzędnej.

bottom of page