top of page
polski
English
polski
OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
English
GEODETIC AND CARTOGRAPHIC DOCUMENTATION CENTRES
istniejąca w Polsce sieć ośrodków zajmujących się gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (patrz: państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny), kontrolą opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianiem tego zasobu użytkownikom.

bottom of page