top of page
polski
English
polski
OBIEKT
English
OBJECT
termin stosowany w różnych znaczeniach; dla uniknięcia wątpliwości, jeśli jego znaczenie nie wynika z kontekstu, powinien być uzupełniony dodatkowym określeniem.

Istotne jest zwłaszcza rozróżnienie pomiędzy obiektem przestrzennym (patrz: obiekt przestrzenny) oraz obiektem programowania (patrz: obiekt programowania).
W polskich wersjach norm ISO 19100, abstrakcja zjawisk występujących w świecie rzeczywistym. W tym znaczeniu stosuje się również termin wyróżnienie (patrz: wyróżnienie).

bottom of page