top of page
polski
English
polski
OBIEKT PRZESTRZENNY PROSTY
English
SIMPLE SPATIAL OBJECT
obiekt przestrzenny (patrz: obiekt przestrzenny), który nie zawiera innych obiektów przestrzennych.

bottom of page