top of page
polski
English
polski
OBIEKT PRZESTRZENNY ZŁOŻONY
English
COMPLEX SPATIAL OBJECT
obiekt przestrzenny, który zawiera inne obiekty przestrzenne.(patrz: obiekt przestrzenny).

bottom of page