top of page
polski
English
polski
OBRAZ
English
IMAGE


1) zbiór pikseli (patrz: piksel) tworzących raster (patrz: raster) o określonych wymiarach,
2) odpowiednik analogowy zbioru pikseli.

Z pojęciem obrazu wiąże się zatem reprezentacja rastrowa w odróżnieniu od reprezentacji wektorowej, która dotyczy rysunków składających się z elementarnych figur geometrycznych: punkt, linia, obszar.

bottom of page