top of page
polski
English
polski
OBRAZ FOTOGRAMETRYCZNY
English
PHOTOGRAMMETRIC IMAGE
obraz stanowiący środkowy rzut fragmentu przestrzeni trójwymiarowej, tworzony drogą detekcji promieniowania elektromagnetycznego i rejestrowany w kamerze fotogrametrycznej (patrz: kamera fotogrametryczna); nazywany jest również zdjęciem fotogrametrycznym, zwłaszcza, jeśli jest utrwalony w postaci pozytywowej lub negatywowej na materiale fotograficznym.

bottom of page