top of page
polski
English
polski
ODNIESIENIE PRZESTRZENNE
English
SPATIAL REFERENCE
według normy ISO 19111, opis położenia w świecie rzeczywistym. Opis ten może mieć postać oznaczenia, kodu lub zbioru współrzędnych.

bottom of page