top of page
polski
English
polski
ODNOWIENIE OBRAZU
English
IMAGE RESTORATION
przywrócenie uszkodzonego obrazu do jego stanu oryginalnego na podstawie dostępnych danych.

bottom of page