top of page
polski
English
polski
ON-LINE
English
ON-LINE
w odniesieniu do urządzenia, systemu lub procesu, przyłączony, gotowy do współdziałania.

bottom of page