top of page
polski
English
polski
OPEN GIS
English
OPEN GIS CONSORTIUM, INC
międzynarodowa organizacja niedochodowa utworzona w roku 1994, z główną siedzibą w Wayland, Massachusets, która ma na celu: pełną integrację danych geoprzestrzennych i zasobów przetwarzania tych danych z głównym nurtem komputeryzacji, jak również upowszechnianie przez infrastrukturę informacyjną:

a) interoperowalnego (patrz: interoperacyjność) oprogramowania do przetwarzania danych geoprzestrzennych
b) produktów geoinformacyjnych.

Organizacja obejmuje około 200 firm, instytucji i urzędów reprezentujących:
a) czołowe firmy z zakresu telekomunikacji, produkcji systemów komputerowych i integracji systemów informatycznych oraz
b) urzędy, instytucje i firmy reprezentujące dziedziny aplikacyjne, w tym: obronność, transport, gospodarkę zasobami naturalnymi, ochronę środowiska, rolnictwo i leśnictwo, planowanie gospodarcze i rozwój gospodarczy, zarządzanie klęskami żywiołowymi, mapowanie i statystykę.

Wyodrębniono kilkanaście tematów prac, stosując do każdego z nich następujący proces:
a) przygotowanie, opiniowanie i uzgodnienie specyfikacji ogólnej,
b) opracowanie przez wybraną organizację specyfikacji implementacyjnej, która po uzyskaniu konsensu staje się częścią wytycznych Open GIS oraz
c) nominowanie przez członków oprogramowania, które jest sprawdzane pod względem zgodności z wytycznymi, uzyskując w wypadku powodzenia wyróżnienie w postaci znaku firmowego.

Tematy Open GIS odpowiadają w znacznym stopniu tematyce standardów, którymi zajmuje się ISO/TC211 (patrz: ISO/TC211).

bottom of page