top of page
polski
English
polski
OPIS ARCHITEKTURY
English
ARCHITECTURE DESCRIPTION
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, zestaw dokumentów opisujących architekturę (patrz: architektura) systemu (patrz: system).

bottom of page