top of page
polski
English
polski
OPROGRAMOWANIE OTWARTE
English
OPEN-SOURCE SOFTWARE
Podobnie jak oprogramowanie wolne (patrz: oprogramowanie wolne) upowszechniane jest razem z kodem źródłowym umożliwiającym modyfikowanie i udoskonalanie w dostosowaniu do potrzeb użytkownika. Od oprogramowania wolnego różni się rodzajem licencji.

Luty 2018

JG

bottom of page