top of page
polski
English
polski
OPROGRAMOWANIE SYSTEMOWE
English
SYSTEM SOFTWARE
system operacyjny i inne oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania systemu komputerowego niezależnie od jego zastosowań.

bottom of page