top of page
polski
English
polski
ORBITA SATELITY ZIEMI
English
EARTH'S SATELLITE ORBIT
tor po którym porusza się satelita wokół Ziemi pod wpływem sił grawitacyjnych.

Satelity teledetekcyjne poruszają się po orbitach zsynchronizowanych ze Słońcem. Płaszczyzna orbity tego rodzaju przecina płaszczyznę równika pod kątem nieco różnym od prostego, tak dobranym, że krążący satelita w swym ruchu zstępującym, tj. z północy na południe, podąża za pozornym ruchem Słońca. W związku z tym, dane dotyczące wybranego obszaru mogą być pozyskiwane cyklicznie, np. co kilka lub kilkanaście dni.

bottom of page