top of page
polski
English
polski
ORIENTACJA WZAJEMNA
English
RELATIVE ORIENTATION
określenie takiego wzajemnego położenia pary stanowiących stereogram zdjęć fotogrametrycznych, w którym spełniony jest warunek komplanamości (patrz: warunek komplanarności); potrzebnych jest do tego celu 5 parametrów kątowych, skala nie jest wyznaczana.

bottom of page