top of page
polski
English
polski
ORTOOBRAZY
English
ORTHOIMAGERY
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, dane obrazowe powierzchni Ziemi posiadające odniesienie przestrzenne, pochodzące z rejestracji lotniczej lub satelitarnej.

bottom of page