top of page
polski
English
polski
OSNOWA GEODEZYJNA PIONOWA
English
VERTICAL CONTROL
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych tylko pod względem wysokości.

bottom of page