top of page
polski
English
polski
OSNOWA GEODEZYJNA POZIOMA
English
HORIZONTAL CONTROL
osnowa geodezyjna składająca się z punktów o pozycjach określonych w dwuwymiarowym układzie współrzędnych.

bottom of page