top of page
polski
English
polski
OSNOWA GRAWIMETRYCZNA
English
GRAVIMETRIC CONTROL
usystematyzowany zbiór punktów w terenie, dla których w wyniku pomiarów grawimetrycznych określono przyśpieszenie siły ciężkości odniesione do przyjętej epoki i jego dokładność.

Osnowa ta stanowi grawimetryczny poziom odniesienia dla wszelkich pomiarów grawimetrycznych.

bottom of page