top of page
polski
English
polski
OTWARTY SYSTEM
English
OPEN SYSTEM
w odniesieniu do systemu:

1) zgodny z ogólnie przyjętymi standardami,
2) podatny na zmiany dokonywane przez użytkownika.

bottom of page