top of page
polski
English
polski
PANORAMOWANIE
English
PANNING
płynne przesuwanie fragmentu wyświetlanego obrazu lub rysunku, podczas którego obserwator odnosi wrażenie ruchu bocznego.

bottom of page